2ธ.ค. 59

สมเด็จพระบรมฯ ทรงตอบรับเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แล้ว